Damyrak Kertikpen была 19 апреля 2018 г. в 2:29

Спрашивай: D

Damyrak Kertikpenбыла 19 апреля 2018 г. в 2:29

Спрашивай: D

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Личкан ажыдывалам иним
Таныжаалам,азы ол-даа хей боор бе?
Ынакшээрдим
Личкан ажыдаалам
Таныжым болам
Экииргек,чаптанчыг будужуну магадаар дир мен Дамырак
Чапанчыыны дан
Мээн боор болзунза дыка тааржр дир бис
Таныштыг сенбе
Сенээ ынаамны утпа шуве Дамырак