Сайнаа Арапча была 22 мая 2018 г. в 10:17

Айтыр

15 ответов 6 подп. 2 нрав.

Сайнаа Арапчабыла 22 мая 2018 г. в 10:17

Айтыр

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ынак миииинь* менче монатына кажан даа, менче хорадава кажан даа, канчарга даа мен сээ ынак мен* #тончучокынакшылым❤ зззззцццц
Ахахах мен базааа дыка дыка ынак мээээн моя эргумууушка,споки уже удуп калдын леян от:кара каарганындан))***
Чиде беринер шупту, или завидуйте молча, вам то какое дело, оске таныштг деп още таваар дан, таныжн манап алыр кидинь эй, сене манап шыдавас нян сн, оске оолдар че маннап чоруптар, чидеберем сн деп кан бодн чиде беринер даан эй, анаа мегелеп экран артында оруп алган кончургап тр слер, домей тып алыр бис слерни, ынчангаш оожум чорп турунар
Люблю тебя #эргимушкам❤
Кажан божуур сен эй
Баштай эртем билиг чедип алгаш, бут кырынга туруп алгаш , оон костуй бээр леян артык проблеммалар менээ херек чок !
Таныжынны шеригден манап шыдавас дин сен домей
Дыка тааржыр др силер )
Оске таныштыг апардын бе
Почему одна гуляешь
Ты когда нибуть врала своега парня?
Какая у вас сейчас любимая песня?