Suzanna Saaya была 8 час. назад

Салче гоооо:)))

56 ответов 7 подп. 3 нрав.

Suzanna Saayaбыла 8 час. назад

Салче гоооо:)))

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чурээн чартыы кымда
Чурээм бодумда будун хевээр чкпе
Волейбол азы Баскет)
Седип вальстеп тургаш сени чыттап турар кижи чорду але) так мило))
Кончугла танцылаар чордун але
Чажын салып алыр сен аа эртен база)
Эринерин ошкаан болза*
Сайын Очур-оол сээн чуун чел аан ?
Яна сээн биле эдершпейн бардым деди шын чове???????
Яна нча дээн болза шын болду нян+)
Слётка мээн холум тудуптарынга ынакшый бердим*D
Сайын бле таныжып тур слер бе?
аноним
Хурагандаев:)?
Чайлбаннар аноним
Слёдунар каяа боор?
Выйдите за меня замуж???
Мээ бузурээр сен бе:)))от:@
Мени сактып турар сме даан оода((:(
Ийе сгтэ, таа кым сен )
Чангыс кижини сактып тур мен чугле:(
Бис 2 дыкала тааржыр хевирлиг бис):)