Алина Хертек была 14 февраля 2018 г. в 7:44

Айтыр че!)

34 ответа 6 подп. 1 нрав.

Алина Хертекбыла 14 февраля 2018 г. в 7:44

Айтыр че!)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
2дугаар четверче кандыг ундун?)
Кайы хире чоруп тур силер Кызылда?
Дыка чапвнчыг сн аан)) Сени коргеш ❤ арыыр аан.
Дек чапанчыг диинь мн аа
Ынак мен
Ча секциязында кончуг адар лаян сен
Озуп кээш кым боор сен профессиян
Ча секциязы барып турар сен бе?
Каш шакта удуур др сен?
Чуу деп апанзыг сен аан
Какая твоя любимая песня?
Хой кезии тыва ырылар сонуургаар мен. Хой диин)
Таныжын ады кым дээр?
Сонуургалын кым??
Лучшаян кым чувео
Привеетттт, как детишки? Сгдаай
Амгы ынакшылын кым