Alina Khertek была 4 час. назад

Айтыр че!)

48 ответов 10 подп. 1 нрав.

Alina Khertekбыла 4 час. назад

Айтыр че!)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Сактып тр мен :)
Бижиирге корбес др сен:|
Чге бижиирге игнорлаар сн
Сен Анн чуге ындыг болган сн? Ындыг чаптанчыг анн
Чугле сенээ ынак болуп артып каар мен сука
Дарооооваааааааааа наверно узнаешь)))
Статузунга кымче мугатынып турдун
Мээ ынак сен бе? Мен сээ ынак мен
Кээ,чудр,чуртталганда чуу бооп тур?
Как ты относишься к своим одноклассникам?
2дугаар четверче кандыг ундун?)
Кайы хире чоруп тур силер Кызылда?
Дыка чапвнчыг сн аан)) Сени коргеш ❤ арыыр аан.
Дек чапанчыг диинь мн аа
Ынак мен
Ча секциязында кончуг адар лаян сен
Озуп кээш кым боор сен профессиян
Ча секциязы барып турар сен бе?