Алина Хертек была 11 час. назад

Айтыр че!)

25 ответов 3 подп. 1 нрав.

Алина Хертекбыла 11 час. назад

Айтыр че!)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ынак мен
Ча секциязында кончуг адар лаян сен
Озуп кээш кым боор сен профессиян
Ча секциязы барып турар сен бе?
Каш шакта удуур др сен?
Чуу деп апанзыг сен аан
Какая твоя любимая песня?
Хой кезии тыва ырылар сонуургаар мен. Хой диин)
Таныжын ады кым дээр?
Сонуургалын кым??
Лучшаян кым чувео
Привеетттт, как детишки? Сгдаай
Амгы ынакшылын кым
Бир дугаар ынакшылын кым?
Бодуну кандыг дер бодап тур сн?