Diana была 32 мин. назад

Спрашивай

Diana была 32 мин. назад

Спрашивай

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
бижиирге харылап беер сн бе
Экии дань Кудеректи тыпайынь тр мен вктан ады оске апрган дээр аан кым апрган жол айтып бээр силер бе?
Кунзен биле чуге расстались?
Кунзенче оске уруглар бижиирге игнорлааш трар чорду ааа,амдаа сенээ ынак хевээр херлиг
Ам таныжтыг сен бе?
аноним
Херек
аноним
Чок чедиин бижит)
Чуге ындыг чараш болган сен?
Таныжаалам чараш кыс
Ам чаа таныжтыг апардын бе?Кунзени анаала хаакпаш
аноним
жооо,пздц,канчап ындыг боор чел
Каш кижи биле таныжыпкааптын ой?
аноним
Мегендаан
Го мутить ынакшылым
Кунзен сенээ ынак хевээр,ону бил!!!
Ахах,мен канчаптар мен?ынак даа боор лаян)
аноним
Дээмсуг тогбас чордунаа Кунзени хыйыртанып эрте бээр,мээн брадымны мунгаратпань кор диана
Пхахах, ындыг кончуг мунгарап трар Кижи болза менче бижипзин.
Го встречаться?я давно хотел чтоб ты была моей
сеткилдиг чордууун♥️)
Сен мээнэ канчап дээнээр ?))
Сен чуге ындг сен?
мен тыныш тып бээр дээрмге чуге хей сен?
Пойдёшь завтра на холли?
кунзен бле кудеректин кайыызын бле таныжып турар сен
аноним
ийилдирзии биле
ону суг бижиир мен ан
караам ыжып калды(
мен сээн чуун мен?
Чапончуг уруг штрин аан,кым дыр мн?)