Аэлита Чанзан была 12 час. назад

21 ответ 8 подп. 0 нрав.

Аэлита Чанзанбыла 12 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чугур келип аарынга дек иоден челр аа эй, хонупкаапканы оонна илден, чугур кетпе чудек чорду
Таваар даан,чаш Кижи дир мен амдаа хонар хире эвес на*
Кандоончуг чапоньюг син ван эргим база сеткилдиг база;)
Уен даян записьтер дээш мунгарава чассыг,ол устар анаа сени мелеп адааргааш ынча деп анон артында труп алган ынчап турары олдур эжим
МУНГАРАВА ЧАРАЖЫМ
Чан дээрге чан хээрлиг силер аа чараш?)
9ту доозупкаш каяа ооренир сен чаражым?)
Сээн адынга ырыдан ырлап бээйн аа эргимим
ДЮСШнын сборныйынын эн чапанчыг шынгыы ойнаар ойнакчызы сен чордун эргимим
ЫНАК МЕН...
Четтирдим,ындг кончуг ойнавас кмен,)
ООН ЧУУ ДЕП МЭЭЛЭЭР СЕН ЫНАК МЕН ДЕП...XD
Ынак мен, хептежаалам че
Дыка чараш диин сен фигуран шуут чайык дыр таныжы бар ирги бе мындыг (наоборот) уругнун:((((((((
аноним
Фигуралыг лаян, это бред, у нее нет фигуры, анаа калбак, ужа база чок, чежедаа волейболдаар болзунза чуундаа чок, это позорно, сиилен уендаян чанын эдип ал, тааршпас сен ой!
ынак мен чапанчыышкам
Дыка чапанчыг кижи диин бо
Таныжын ады кым дээр
Кысынайнып халып трба эпидот
Кымга ынак сен?