Ваш вопрос
анонимно
звездаланп чорп трр сме ей
чоп инче деп турар кисен эй, кайда звезда коруп тур сен?