Ваш вопрос
анонимно
чогм анаа айбас чдин даан мни бо удаада ынчар куду корп калдн ие айбас ие ынак боп артар лейн
оть чалчыксимээрсиин, таныпкааптым эвес чуве:)