Ваш вопрос
анонимно
кетеен хевим самдар болду беееее? чуге мени тогбайн баардыын? эжим оорум бодуун болду бее? чуге мени тогбайн баардыын? ииииии чурек соп чор чугле сен дээш бергедр мээ бодап кор
оть, ам чурек черле согар боор ик чоп)) солунунарны аан:)