Айкат Ховалыгбыл 10 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Таныжып аар болган др бис
таныжып аар болган дыр сен, мен шуут шыдавас мен)
чуу шлип алдн выборнда
ынчангы ынакшылым уруг катап эглип келем
Таныжывыс бар бе кысчыгаш
таныжывыс чок тин, ындыг че даа бодаар хире эвес))
Бодун оору кордунме.Хейделе ынчап турар сен
кажан каяа ору кордунуп чордум?)
хейделе сгдээр аан, вам какое дело?)
иди куда шла(шел)
аас-кежикти кузеп тур мен, силерге, шупту ченер эки-ле чорзунам))
че кончг кжи дашкаш оору кордунуп ле
че корнчуг кижи даа ышкаштустар обсиратьава)
пхаха, кээргенчиини днмам, кээргээр дрен, пхаха
Таныжынар бар бе
дка тенек чапанчг слер аан от чыргакы оглу
спасибо) чыргакы оглу дээрге та кым, чыргакыдан устардаа танывас))