Анай-Хаак Монгуш online

Валяй

15 ответов 6 подп. 0 нрав.

Анай-Хаак Монгушonline

Валяй

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Карактарын чаражын)
аноним
Наклейка чышпырар чорду чоп. Ынчаңаш чараш лейн . Аамайыңны анон.
Чалгааранчыынны
Beautiful ) вы из какого города? И ещё, у вас красивые глаза , и.т.д)))
Пятницада корген даа ышкаш мен силерни хехааа
Сохранение откройте пожалуйста)
Харын сделай такое фото) ты очень фотогеничная)
Айфоннун канчап барды
холун кайфуй деп ааш тытыртынып корем)
Туран таан улуг диинь