Dino была 8 апреля 2018 г. в 2:15

Айтыр2

54 ответа 8 подп. 2 нрав.

Dinoбыла 8 апреля 2018 г. в 2:15

Айтыр2

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чамдык бичии улустар сени чуге башкы деп трар ол?
Башкылаарга башкы дээр лаян.
чурээн кымга бериптин?