Саглай Куулар была 19 мая 2018 г. в 7:43

7 ответов 6 подп. 1 нрав.

Саглай Кууларбыла 19 мая 2018 г. в 7:43

Ваш вопрос
анонимные вопросы отключены
Ответы
Ынак мен ой:)
Таан харам диин сен эле интернетептейнь телефонун берем дээримге бербес оон оске кижиге берикен боор сн менден хамык чон таан харамнаныыр диин сен а мен сенден харамнанмас ла др мен
Ону мээң кызыл арнымга чугаалап-ла көр ындыг др сен берем мээ дээштиң таптыг дилээр болзунза чүге бербес деп бээрле нян мен. Бир эс мээң чажм тыртып тел дура шаап трар кижи болзунза. Сээ черле бериксевес диин мен
Чешнип калдым
Тавааар шааа мэээн кижи др
аноним
Ооо ындыг чее мээ ачылатам
Уска ачыладып турар ойнаарвк эс дрен хой
Эртине биле таныжып тр силер бе?
Ооренип кааптынар бе?