Айысана Монгуш была 20 марта 2018 г. в 13:09

Бижи2

26 ответов 13 подп. 3 нрав.

Айысана Монгушбыла 20 марта 2018 г. в 13:09

Бижи2

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Козулбес чвен бээр шокарлава даан ойай
Биздес уруг чортун аа
Сеткилден уруг чортун
Слр 5 уруг дыка чаптанчыг чортунар кезээде кады чорур кезээде катыржып амырап трр боор слр аан дек чаптанчыг
аноним
Ындг др б? Хехе пасиб;)
Сенээ ам даа ынак хевээр мн эжим чугле ону личканче бижип шыдавас мн танып калр ирги сн б
Та2 км сн менярен ынакшып даа чор даан
извини сто спрашиваю но сколько тебе?
Нельзя спрашивать у девушки такой вопрXD
аноним
Твоя правда
Всегда ли добро побеждает зло?
Эмчигир эшпи ужадаа чок фигурадаа чок ооренип билбес ужан още манза канчап чараш дээр чедаан уф
Адааргааш чуу даа дээр др сн аа
Ндг жи маа биживень мээ чедип кээш чоолавыдам
аноним
Йоо анаа хейле адааргааш чуудеп чорп турр Сн таптыг арындан арынче чоолапса оя чуу сни инчедээр болза к/х дир аан чайлып каан эшп* сме ындг кончуг чудексинип турр болзунза анонимно эвес бижип тер щек таптыгдаан Сн още
аноним
Ооренип Билбес деп ощээ таваар Снден артык чоонь
аноним
Йуу бойпардн ан тап сн чазптр боор сн.Ус кандаа болгайла сээ хамаан б...маа кортунайнп трбайн таптг бижитаан албан че?ус артынга бижиирнгедан тап сн чараш кижи мн дп бодавадан адааргак сеткил чуугедаа чедирбесдиин сарыым
Адааргак болбанар даан.
аноним
Ындг боору албан эс Сени коорге та кандыг сен
аноним
Она оригинал И никогда не станет копией Похожей на вас
Мээн ынаккшылым,эжим
Какую музыку ты сегодня слушаешь?
Ынак мен Айысана
Фигура още секси чедр яраш;*
Кижи ынак чордала чугелейик мени тогбас сн азы таныштыг апарганын ол б?
Ынак мен чугле сенээ♡
Кажется я в тебя влюбился/
Прет)кто твой лучший друг?)
Помнишь мня
люблю тебя! от: Юлианы