Айысана Монгуш была 16 мая 2018 г. в 18:00

28 ответов 15 подп. 6 нрав.

Айысана Монгушбыла 16 мая 2018 г. в 18:00

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Дыка сонуургаар др мн иин
Сенээ ам даа ынак хевээр мн эжим чугле ону личканче бижип шыдавас мн танып калр ирги сн б
накшылын эгеки ужуу кандг
биздес ааспырак ург чортн ле эй
Козулбес чвен бээр шокарлава даан ойай
Биздес уруг чортун аа
Сеткилден уруг чортун
извини сто спрашиваю но сколько тебе?
Нельзя спрашивать у девушки такой вопрXD
аноним
Твоя правда
Всегда ли добро побеждает зло?
Эмчигир эшпи ужадаа чок фигурадаа чок ооренип билбес ужан още манза канчап чараш дээр чедаан уф
Адааргааш чуу даа дээр др сн аа
Ндг жи маа биживень мээ чедип кээш чоолавыдам
аноним
Йоо анаа хейле адааргааш чуудеп чорп турр Сн таптыг арындан арынче чоолапса оя чуу сни инчедээр болза к/х дир аан чайлып каан эшп* сме ындг кончуг чудексинип турр болзунза анонимно эвес бижип тер щек таптыгдаан Сн още
аноним
Ооренип Билбес деп ощээ таваар Снден артык чоонь
аноним
Йуу бойпардн ан тап сн чазптр боор сн.Ус кандаа болгайла сээ хамаан б...маа кортунайнп трбайн таптг бижитаан албан че?ус артынга бижиирнгедан тап сн чараш кижи мн дп бодавадан адааргак сеткил чуугедаа чедирбесдиин сарыым
Адааргак болбанар даан.
аноним
Ындг боору албан эс Сени коорге та кандыг сен
аноним
Она оригинал И никогда не станет копией Похожей на вас
Мээн ынаккшылым,эжим
Ынак мен Айысана
Фигура още секси чедр яраш;*
Кижи ынак чордала чугелейик мени тогбас сн азы таныштыг апарганын ол б?
Ынак мен чугле сенээ♡
Кажется я в тебя влюбился/
Прет)кто твой лучший друг?)
Помнишь мня
люблю тебя! от: Юлианы