Aisluu Kara-Sal была 17 час. назад

бред не публикую!

62 ответа 24 подп. 0 нрав.

Aisluu Kara-Salбыла 17 час. назад

бред не публикую!

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ради кого ты одна если не секрет?
Секрет секрет бооп артып каар
Эй! Эй! Сен амаан Дорт дорт харыылаптар аппарган чордун аа эй!
Дорт дорт харыылаарга корга бээр дыр сен бе хд
Айиырыглар салырымга чуге харыылавайн тур силер?
Сказала же бред не публикую!
Мындаа футболдап, волейболдап турдунда ынакшып кагдым
Сенче мындаа коруптеримге, сен база менче удур коруптун. Оондан тура сени сонуургай бердим
Чамдык бичии улустар сени чуге башкы деп трар ол?
Башкылаарга башкы дээр лаян.
Лалаллаллалай лаалаллаллалай ла ла лаай
Можно с вами познакомиться?
Айслуу сен
Хондергейде айслу сме
Ты такая весёлая, добрая и умная. Мне очень нравится твой характер. Я хотел признаться в тебе в любви, но я боялся что ты не ответиш. Ты такая красивая, но такая маленькая. Если мы в будущем будем вместе то я буду тебя звать "моя маленькая". Люблю тебя))))))
P.S: твой тайный поклонник))
Брээ чурук бар ик чоп аан страницанда. Ол чурукта суг тудуп алган уруг бар ик чоп. Бодунну ол уруг ышкаш деп бодава, сенээ мен ынак мен. Чуге ол чурукту садып алдын удали! Я не хочу чтоб тебе было больно о_о
Эмм бо чоокта айтырыгларымга чуге харыылавайн турдун?
Картап айтырывыдам харыылап бээр мен
Ооу, таныш чок сен бе? Хептеп аар чоор бе сени!
Хептеп??? Шыдавас диин сен автор))