Ayusha Buzur-Ool была 21 июня 2018 г. в 14:33

Бижи

22 ответа 9 подп. 1 нрав.

Ayusha Buzur-Oolбыла 21 июня 2018 г. в 14:33

Бижи

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Таныжын кым чел статузун куруг ынакшыл
Сенээ кандыг хамаан кым даа болгай))кижи кедепле чоруур сен бе?
куруг ынакшыл чааньыг2
Чуу др че к/х чоруп тр сн
Ынак мен сеткиолен сен❤️
Чаа оореникчилер кээрге ле ынак мен деп маннаар чордн аа эй позор
Ынак мен деп маннап трган жомбе?Сен маннап трган боош бодунну мээ домейлеп тр няян сн...
Ишти ирик эшпи
Эрзек уруг чордун аа позор
Оспээн пасанарсыг чанныг чордун аа
Улугсуурунун орнунга чаш чанныг чоруургала чедин аноним) Танып кааптым иин)
Аамай сен бе
Ийе))дыка аамай мен сени дозээн!!!
Долаан чуун чол
Коорге дег чолажыр силер аан ол кезек улс
Сээн кандыг ытсыг херээн чол)))чуум даа болгай ла))
Адыгжы бле чге танышпайн бардн?:)
Сколько времени в день ты проводишь в интернете?