Уран-Хээ Санчат была 9 час. назад

80 ответов 4 подп. 3 нрав.

Уран-Хээ Санчат была 9 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ынтыг чаптанчыг уруг канчап таныш чок боор жел аан
Чан дээрге чан хеерлиг силер аа
Слишком высокомерная!
Кендвг оолдар сонургаар дыр сен?
Чуге бодун чуруун салбас сен? (Авканга)
Хлоя Грейстин ийизи дыр сен аа
Игнор от бога..
Чурек аартпайн корем Уран-Хээ(
Чаннын бергесимер херлиг чорду лэ
ынак кижин бар бе?
Бар даа болза чок даа болза канчаар сн
Сени сонургап тур мен канчаптар мен ;(
Азият чуун чел?!
Да хватит уже аа
Мы с ним просто близкие друзья.
менээ ынак сен бе?
Как ты думаешь есть ли любовь на расстоянии?