Тттт была 24 мая 2018 г. в 0:57

Айтыр че

58 ответов 11 подп. 1 нрав.

Ттттбыла 24 мая 2018 г. в 0:57

Айтыр че

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Он мой билдинбе
Экии, Дозураштын амгы таныжы Севил билип ал херек апаар.
Экии. Ам бээр чуге бижип турар улус силер, ындыг боорга каняптар мен ам. Ындыг челер бээр биживес клаар др ам.
аноним
Бээр суг бижип трр сен аан чорбас харя
Кайыын сн каш харлг сен
37харлыг мен оо шагонардан, ахвххв
Йа йоо сактп турар мен сени бичии тургаш ла сонуургар ик мен чоп
Сактый бердим сни
У птиц есть молоко?
Оть таа билбес мнмн, биология башкызындан айтырыыт
Беседага дыка саралыг кылдыр бижиир чодунаа
Сени хомудадыпканып дээш буруудадпайн корем соглепкен состерим дээштин
Эр чон бар чее
Чоук, таптыг чугааланып корем)
Дээм спортзалда идиин даа шидип турар чордун аа
Ынак мн дээрге боорга дп каар ээс ван
Ехо ынак сен бе
сн черле честный др сме?
Шаурма бе азы изиг хан
Сени торутунген хунунде поздравитеп каар др дееш тыпаадым школа иштинге
Ол хун мен Баян-Колга турган диинь мен
"Я хочу задыхаться от нежных чувств к тебе, а не от ревности, понимаешь?"
чаражм сылдызым сн Цецег, ынак мн чрашпай
Дээм мээн биле чуге чугалашпас сен
Чугаалажыыр даа настр чок турган
Школага даа чуу даа ыытавас апаргдын аа чууняп барганы ол
Кымнын ырылары аянныг дыр
Корону сними, Эмин эртир гордый дыр сен арай.
Айтырыглар салырга харыылавас трснаа