аюнабыла 14 июня 2018 г. в 0:05

айтыре

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
я просто хочу чтобы ты была счаслива
дек шафлдаар чоордунаа
абу бандитти оттунгеш турар сен аан
кайгапкалдым
капюшонун суг ужулбас сн аан эй
анаа ырактан коормге дек чапнчыг чордун
кажан бир хун дужа бээр бис))
Экии чараш кыс:) как ты там аа?
аноним
Личкан чуге ажытпас кижи боор сен?
Йоо личказын хаап алган дээр ик бе
аноним
Ажыт че буруум минипкаайн оода
Хорадап турба аан
Привет, чапанчыг сеткилдиг дыр сен 1с жаль что у нас ничего не получился
Ынак мен)
Постоянно онлайн боор сен аа эй
Улыбайся))
Твоя улыбка тебя украшает)
Люблю❤
От:ч.....
Давай начнём всё с начало)
Таныжын бар бе чараш?)
аноним
Кымчол? Ады?
чурек аартыр чанныг сен аан
чуреккей сен дээш аарып чор
а сен ону чуге билбес эскербс даа сен аан сээн сеткилимден ынак дыр мен
бир дугаар наадым уезнде корп кааш ла чаптай бердим
танып тур нян сен)
оода лс харыылап турдан)
аноним
чугле ынча деп каар СМЕ безин бижиптр сос тыпас др сн бе чараш если таныштг болзнза буруулг болгн др мен) чаданга черле ужурпжы бээр нян бис