Darina Kyrgysбыла 22 января 2019 г. в 11:42

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кажан Улан-Удэ кээр сен?
Таан чаптанчыг сен аан
Кто первые у вас в друзьях?
Ур бола бердинер б?
Что можно найти у вас под кроватью?
Какое твое любимое место отдыха?
мама ама криминал
Личканар черле ажытпас слербе?
Хаашкыныгедр,азы мени ынчап аан слерба
ажыкла же слер слар дээн сенидаа
Почему не могу написать в вк? Чааван
Прошу прощения!
Всеь черная
вообщето «вся черная», а не «весь» ухух:)
Cактып тур мен Дина угбай
Таныжынар бар бе Даринушка?)))
Ижин хырын аштап билир сен бе
овурден Чаяна дээр эжинербле эдершпейн барган слер б?
ЧУГЕ
Эдержип эдершпейндаа трар болза слерге чуу хамаанчел
Что злит тебя больше всего?
Буруулуг мен эргим оннук
Буруум хулээп шыдаар сен бе
Оскелернин меге болган состеринге
Оодежогум кончуг болуп бузурептим

Анаа чораан актыг сени
Ааспырактар аксы дыннап
Эдержип кээн уевисти унелевейн
Эжим сени бак соглеп канчаарым ол

Соолунде кээп бодангаштын
Соглээн созум сактып бодап
Оннуум сенээ кайы хире аашкылыын
Окпе-баарым ажыш кыннып сагындым

База катап буруум миннийн
Буруум хулээп шыдаар с
Сактып тр мн
Кайыын сен хой
Овурден мен ошку дээр чединь
чуну канчап тр сен сарыым?
Кайы хоорайда ооренип тр сен