Ваш вопрос
анонимно
Привет, кайнаар дужаап алдн, кайда ооренип тр сн?
Салют. Барнаулда медВУЗта ооренип тур мен.