Ваш вопрос
анонимно
Кезее шагдаа катырып чор, каткын сени каастаар чорду!:)