Шолбан Сангаа был 6 октября 2018 г. в 1:27

https://vk.com/id266137626

32 ответа 3 подп. 0 нрав.

Шолбан Сангаабыл 6 октября 2018 г. в 1:27

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Экии эжим менче долгап корем
мен др мн иин эжиим
экии чуу канчап тр сн эжиим таныш коруш тыпкан бе эжиим
Таныжыңар барбе
экии найыралдажуып ап болур ирги бе
I'm in love with you, don't know what to do please help
Мээн биле таныжар силер бе? Силернин сонуургап тур мен?
Кайы хире чуртап тур силер?
Если чок болза чоп танышпас силер
Бар диди чоп таныжынарны
Оо солун др аа кым ынча деп турар ирги?
Таныжын бар дээр чорду чоп
Экии чуудр че?чуртталганарда онза-солун чуудр?
Эжинче долгап корем чум кадаза ортээн аар сен зоой
Че чуу дыр че?
Чач элек суг боор ам тп ал ООН чалгаарай бээр сен
Кадайланып корем дурген кандаай сээн
Какие волшебные слова ты знаешь?
Любите ли вы быть в центре внимания?
Чуге аан Шолбан) ынак др мен силерге *)