Ваш вопрос
анонимно
орта харыылавас киждир сен аа айтырыг салырга. Кежик дугайында айтырыгны ундурбээдин?
таптыг айтырыг салбазынарга ынчавайн