Ваш вопрос
анонимно
Келир уен кайгамчык болзунам Атиня!)