Ваш вопрос
анонимно
Карма деп чуве бар,амдаа утпаан болдиин бис.Ынча хой кижинин караанын чажы чедер сээ,ажы толунун хинчээ.Ол кижини олумче ыдалаан сен херээжен.
Чуу даа билбес бодун аксын калбаннатпа, как будто ынак угбазы дунмазы чораан дег силер аан, эки-бакты мээн биле улежип чораан, силернин кандыын арнындаа, клоуннар оттунуп силер, мээн чуу хинчек эрткен им силерге 2 дакпыр баар даа нян