Ваш вопрос
анонимно
че фантас деп чувезин бо кырган кадайнын!