Ваш вопрос
анонимно
ангайтыр будутунарынгадаа коруш чок дыр сен ийин хахахах
Та ангайтыр, та онгайтыр будуттунуп аайн, сагышсырава оннук, анаа-анаа