Ваш вопрос
анонимно
Камила болзадаа апарган чорду арнын квргансыдыр сыкырдыдып алган.эрнин дорбейдр алган, олдаа школагала чанган амдаа ындг хевээр. Орлан канчап кадай квлдыр апкан ол .
Ии бичии даа менээ солун эвес темадр, и прошу больше про неё не писать