Ваш вопрос
анонимно
Че бо Азиананы кедээринерге эки дир бе? Орланнын даа шлюхплары, ол калган оолдун уруглары. Шылап даа калбаадынар бе аан аа бокта.