Ваш вопрос
анонимно
Анчыын стр кор ол дур езулуг семьязы коруп ал. Кандыг даа семьялыг чок кижи деп турбпаадын бе
Это лишь фотки, мээ дужар бетинде:)