Ваш вопрос
анонимно
Сени сонуургаар бор бе заваан эшпини, для смеха сюда захожу. Чуну чогаадырынны. Мы то знаем какая ты в на самом деле. Дыка авыястава ынчангаш. Ам даа улуска кочу шоот бооп чор кор че дир сени
Амдаа каттыртыр мен, бичии болгаш ла кедеп каап тр харн, новости лер эттирбейн