Ваш вопрос
анонимно
Бажында суг кижи солун силерге чуу корзурул аан, бодунун чарбайтыр будутунган физиономиязындан оске. Отпишитесь и все дела. Торелдери, коллектив и, эштери кочулап номчуп тур ыйнаан бо хережени
Шын, бажында кижи чуу коргузер аан, но чарбайтыр будуттунар дээрге меге, эскер даан, кайда?! Только губы чуть-чуть:) отпишитесь от меня, короче, ООН нервинероожургаарла боор иин