Ваш вопрос
анонимно
Кээргенчин Камиланын 3 дугаар божууру ол бе(( Орлан оозун тогбас иштиг деп безин признавайтавас
Улусту чоор силер аа бокта, сонуурнавазымдаа апарган улусдр ол