Ваш вопрос
анонимно
Хонган душкен ашактарын адын безин билбес сучка сен бе
ии че бо орталанып кор,салчап тур боор сен:)) менде ашактар хамаанчок 1 ашак безин чок диин