_С_А_Г_Л_А_Й_была 3 сентября 2018 г. в 10:25

спросите

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
14 харлг кжсен бе
ийе, но мне в октябре, хорошо что, 15будет, а то услышав, что мне 14 “аххают” и “оххают” XD
Привет, сколько тебе лет?
Просто для интереса
Чмо кидиин сн че эрзек
Лайтап бээр слр б
Эдита бе ол дээм коксмээр платьялыг дека даштынга сээн бл
Долгар оол ду лс ажыдып аар кылдыр чугаалап коор силер бе)
олдур, ажыдып алды
Чёлкадан кестирип ал ол эжинин ышкаш тааржыр херлиг чордун дуун кордум мин сени хоорайга
привет, как дела, чд?) сени коорге дек чапанчыг диин сн аан, шуут не можуу, Эдита тожэ ничего, кстати Долгар оол это кто? Почему все такие высокомерные? анаа не матерясь бжипсе, албан майтанырга эки чве бе даан, анаа просто таптыг аянныг кылдыр чугаалажыпса оой авай, или они просто завидуют, хаха, чоор сн още тогба, чайлыыр болза чайлып чорп трр лейн, ол чве още сенээ дегбес чок болза дегеш чаштаар лоой) адыыргак дээрге боду бодун алдынып билири ол шээй, ну адыыргак жи блза ында будуттунган ыр
экии,эки чурттап чор мен, четтирдим, Долгар-Оол дээрге классчым-дыр, хехе харын аан, согласна с тобой, четтирдим за понимание и за теплые слова
Будун сен бе?
Чаптачыынны аан сээн
ЛТ-да редактор эс ус силер б?
кым?мен бе?пххаххаахха
админ мен
хахах
аноним
чача админ Эдита ик чоп ты же простой редактор
аа хинчек, админ кижи дир мен, билбес кижи анаа аскын хаап алгаш группага лайктап, комментарийлеп олур ХD
Долгар канчап чорптр?
ЧунгаЧангаааааа Весело живёёём!
редактор кым чел ЛТда айтып беринерем? пож
Анна Монгуш.биле Эртине-Мерген Долаан деп кижилер бар чуве-дир
аноним
чаа четтирдим
Эдита бле ашак кадай апарган улус силер б ОНО ё майо ней эдершпень барнарам школага коргеш улус безин хоптажыыр чедир дурзу чоктар!
хахахахахааа кыдыындан адааргап чорунар даан! биске хары улус чугаазы херек чок
Божее XDXDXDXDXDXDXDXD Бистиң эдеришпейн баарывысты чугле дужээр сен,дорогой аноним) Хоптажыңар² "дүрзү барлар" база катап хоптажыңар! Обсуждают только лучших!
аноним
Кыдыындандааэрип кээр бо херээжок ахаха Элина дпкаан элике домей болгаш черлик ыт дп аар ченни кеергенчиг;)
кайда элина коруп турар кижи сен? када черлик ыт коруп турар сен? караан хаптап алган чоруп турар смо даан? 99 ка?т очекиден келип аар болзунза эки эвес бе, старушка?
Личкаже биживитем эй! Че билдингир сен каяа бижиир сен аан кортук чө XD И да,твои слова ни чем не задевают,что бы ты там не писала)
Чече мегеленип турба даан Саяны кым сонуургап турган ик ийе сен Саяны сонуургап турган сен
Саяныдаа сонуургаар турган ик сен бе ааан)
Долгароол Долгароол Долгароол Долгарооооол
Блаблаблабла
чоор сен утувут
шагда-ла уттупкан мен, кайгап каар сен дэээ та чуну уттувут деп турар кижи сен
сен сел сен бе азы сел эвес сен бе ?)
Зачем тут долгароол хейде адаааргааш ынчап турар ус чове ундурбе саглай чоор сен шуптула долгароол2 апарды