Ваш вопрос
анонимно
Друзей удаляешь типов крутая?
Нахрена,все равно не крутая
солудавайн кор , чу крутая !? чу мен корунге сээн мурнунда кончургап турр кижи дыр мен бе ? кончургак сеткил чок диин оо друзямдан удаляйтап капкан причинам болза чугалашпас улустарым удаляйтап капкан жен.! чу мен кончуг деп турр жме ?
мээн эргем эс жоо? кымны удаляйтар удаляйтавазымны
аноним
Сен билир сен б ол кижи удалитер удалитевезин ~ сээн кандг ыттсыг херен чол ~