Ваш вопрос
анонимно
Белекче туралаар улс слер бе?
Ол чуу белек чел алеся??!
аноним
Белек деп таныжтг др,Алеся
Эй анон таптг шүве белектиң бодунуң танжы бар нн