Эдита Ондар была 14 сентября 2018 г. в 5:25

И вас ТОЖЕ... И вам ТОГО ЖЕ... И вас ТАК ЖЕ... И вам ТУДА ЖЕ... И ДАЙ ВАМ БОГ ТОГО ВДВОЙНЕ, ЧЕГО ЖЕЛАЕТЕ ВЫ МНЕ!

Эдита Ондарбыла 14 сентября 2018 г. в 5:25

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
У тебя такие милые щечкии бобак кызыл чо аан учукучук
Орайга дээр онлайн орар силер аан эртежик удуп дыштанып турунар даан:-*
Харыылаже эй
Мээң личкамче бижиптиңерем эй силер шупту аноним артынга менесип орбайн бл.
Бодуңарның стрңардан бижииринден коргар улус болзуңарза фейктен-даа болза бижиптиңер ол-ла-дыр оа.
Личкам ажыдып алгаш манап орар мен че чедер кылдыр харыылап бээйн ол четпессиг вопростарыңарга нхрн!
Чуге харыылавайн тур сен аан мээн айтырыгларымга???
ХО дээрге чуу чел?
Саглайга кайы хире ынак сен?
Тыва малды мунуп алгаш
Таваар шолээн чортуп чорза
Ондар кызын хептеп алгаш
Омак сергек чурттап чорза
Сеткилимден сенээ ынакшыдым эргимим Эдиточкам
Чтобы вы предпочли - иметь яхту или частный самолет?
Щынап чугаан дыка хой хевирлиг чордун харн чугаакырын аттыг
Аажы чанын чаптанчыг
Баруум кожуун Шекпээр суурнун керни боор сен билдин бе коор даа сен
чурээнер хостуг бе чараш кыс?
Шынап ла ындыг чордун иин Саглай биле даа чорааш сен хоорепле2 чоруур сен а Саглай чугле каттырарынга ой чорду
Черле ндг чугаан хой кжи сме аан?кым бле даа чорднда коорге палырткайнып чоруур
боор сн аан чааскаан даа чорааш наушнитенип алган чугаалажып чоруур боор сн
Коруп-ле чоруур-дыр сен бе аан мени?XD
Каржы уруг биляять дон чуректиг
Люблюю тевяя синааа ❤моя жэнщина❤
Делаете рекламу в группе?если да,то за сколько?
Напишите мне в лс или в сообщение группы
Сеткилдиг эжим♡антидепрессантик
А какого это быть администратором?
Когда в город??может встретимся
Бессердечная
Чажырбас мен чанным багай деп чоола даанxD