Ваш вопрос
анонимно
Картай чоруур чолдак эжин семирип каан жорду аа сен шуут дам чингелеп каан сен
Ты, блин, совсем с катушек съехал(а)?
Улус кандыг-даа болгай, порода(уксаа) деп чуве бар чуве ыйнаан?!Бодуң чүү шоолуг узун чуве-даа ышкаш сен-_-
Семирер-чингелээр-даа болзувусса сеңээ кандыг хамаан чувел?!Анаа ыытавайн эртиривит, канчап-даа баарывыска тебя не должно это волновать.
Своё мнение оставь при себе!
аноним
анаа шн семирип каан боорга бижидимне бодум чогум узун жен