Ваш вопрос
анонимно
Фигура камнап диета сагып чор сен бXDXDXD Сени-даа соогейгеш чууге чедипаар сн хаха
Кыс кижи черле бодун алдынып, ухаживатьтап, фигуразын камнап чоруур боор чуве диин, сен ышкаш хавансы берген чорбас аан.
Сээң-даа четпесииңни...
аноним
Ухаживатьтап? Хохо адыыргак др сенаа нчаарга арта финура база камнаар амаа черликсиин..Четпесиг даа дээр сен амаа йа....сен ышкаш чедер боор же йа? Адыыргак...целкасып чоруп трбаже
аноним
Куйдан смо эй?олжи бодун алдынарга черликсиг сгдээр аан сн харн черликсиг эстр смо дан эй
аноним
Чрле целка боор чо нян бодун дежик хэрлиг сн аа эй
Пфф... Вообще бажың багай хевирлиг сен аа