Ваш вопрос
анонимно
йоо сени дыка оожум деп бодап чораан кжи диин мен дек кайгал чордун аа танцылай бээрнге кайгап каан чедин
Хинчектиин аа XD
хейде-ле танцылаан дыр мен аа