Ваш вопрос
анонимно
Оскерлипкаанынны азы черле ндг турган кжи сме
аноним
Арнын аажы чанын