Эдита Ондар была 19 августа 2018 г. в 0:35

И вас ТОЖЕ... И вам ТОГО ЖЕ... И вас ТАК ЖЕ... И вам ТУДА ЖЕ... И ДАЙ ВАМ БОГ ТОГО ВДВОЙНЕ, ЧЕГО ЖЕЛАЕТЕ ВЫ МНЕ!

Эдита Ондарбыла 19 августа 2018 г. в 0:35

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ынакшылды белен деп бадап чораан мен,
Ынчалза-даа коре бээрге амыр эвестир
Уезинде ынак эжим чораан, ынаам сен
Урелген сагыш сеткилин дээш ырай бердин.
Чаражымга сеткилимден ынак чораан мен,
Чангыс айтырыым чуге менден чоруй бардын?..