Идегел Гецман была 17 апреля 2019 г. в 22:26

Хоптанып киривит че

Идегел Гецманбыла 17 апреля 2019 г. в 22:26

Хоптанып киривит че

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
АХны кнчаар снан?сени танштг дэр чорду чоп ах
Экии сарыым кажан кээр сен???
Таныпкаарбоорсеен
Амитти сонургаар силер бе?
аноним
чоканаа
Почему спрашиваете?)
Суур че чоняар сн?эпи?
Мырайла Ховалыг апанчорп турарщеней Королева Сувакдаэс
Чтобы ты сделала, если бы: твоя лучшая подруга, ты и твой парень оказались в вулкане ты держишь подругу за руку ,а другой держишь своего парня ,если ты отпустишь руку подруги, то она упадет в жерло вулкана,а если ты отпустишь руку своего парня ты упадешь вместе с подругой, твои руки уже вспотели , ты уже вся устала, становится очень жарко,лава вот вот поднимется на вверх и твой парень уже не может держать потому что ноги соскальзывают и только тебе решать их и свою судьбу, что ты сделаешь?
Азы маа чолажыптар спе?Азы канчаар ))
Манаа бижип трп бээр спе Ам Чсдежип ааш ) Чс апкат же согу катап чолжыпта р дыр)
Менээза ол хире ааршкылг трган сен ол хун няаптарынга) Сээн бир дугаар чс дээнин утпас .)
Менза утпас мн(( сен чстептериңге каттырбас даа апаргн деп көрем
Чедип кел деп диливес мен Сактып чорзумза даа Каржы состеринер дээш Четирдим)Херелована)) Аас Кежикти Кузеп трен) Чс деп каанын дээш за Улуу биле четирдим)Ынак мен кажан даа кагбаас мен дээш Капкаш чоруптарынар Кончуг дыр))
Ндг лаян хрн таныштг жи)) менден.артк кска душкаш аас-кежиктиг бооруңну күзеп ор мен и тебе спасибо за Чс
Уааа кудеректин таныжы эс др сен он мой
Биздес оол хеверлиг сенаа шынчове?
Кудерек фантаас оол шээй аан Чудек чудек канчап сонуургап тр сен аан
канчап таныжып турган сен Лсче бижиирге фантаас харылвас чорбажик
Эко Кудерек биле найрылджп аар болза кандг ирги ?
Экии чудур эжим?)
Алдынай Чудан-оол дп кижи таныыр силер бе ?
екиии олдр бе? аан халыыр боорга танжы безин тоовас болур ам сактып трар сен аан ???сактып тр сн бе? Ол бистин папвысты ?
Экиии халывас даа жен мээн халып трр чайым чок)) сактптрменийе ынчалза-даа таныштг др канчп даа тргш уттптар мен аас-кежиктг ле болза оон оске чуу даа херек чок
Кудерек сорчно личказын ажыдып аар кылдыр чоланар ам диледивиис .
Кудеректи личказын аждып аар кдр чугаалап корем дилеп тр мен