Ваш вопрос
анонимно
Чуртталганарда кайы хире назынынарда ог биле тудуксаар силер?)
Ог-буле тударын бодавайын чораан мен ) чогум высшийни доозуп алгаш ог-буле тудуп болур деп бодаар-дыр мен )