Айнын Кызы была 17 час. назад

322 ответа 7 подп. 1 нрав.

Айнын Кызыбыла 17 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ам чогум ынак кижин бар бе бар болза кайыын секрет эвес болза харылап корунерем
Довольно интересный вопрос. Бар. Тываның бир чараш кожуунундан. Сураан дыңнапкаар сен ажырбас
Кандыг кончуг бодуун кисен, чугалажыырга безин дыка аянныг
Сиилен чоаан сен ай-кыс ынчангаш оолдардан аза бердин нян сен
Тыванын бза бир хорам оглун чидирип алдын аа, хурежиирдаа чогум черле дески чораан эр болбаазыкпе, улустун чугаазы дээш анаала, хейле черге чазып алган сен
И это написал его лучший друг, у которого мозги куринные. Блен мен часпаан он Сам Сам.
Андроид или Айос?
Кызыл или Барум?
Клуб или отдых без акгля?
Пицца или дошик?
Чечен или Аржаан?
Тыва танец или лезгинка?
Пиво или водка?
Сигареты или шоколад?
Ответь только честно.
Айос хотя у меня андроид.
Кызыл.
Отдых без Алко
Пицаа
Кайызыдаа ээс
Лезгинка
И то и другое
Шоколад
Чууге отказтап шыдавас сен? Что можешь сразу согласится и поехать?
Чуге айтырыгларга харыылавайн тр силер?
Орустап дка кончуг клдыр майтанывээр чордунар иле
Таныжынап р друзьянарда бар бе? И как еготзовут
Адын кым дээр?
Азы каш ужук бар ирги адында
Сен дээш сагыш човар чоруур кижин бар бе?
Мындаа Аржаан биле кылаштап чоруур даа сен чугалашпайн барган мен даа сен
аавогда кыштапдаа чораййла мен сенээ чуу аан
Сени сонургар болгаш айтырып орарым олдиин шынын харылам,ак чеве куу чеве чувур кедип алган
Кара чувурлуг турдум и вобще пентагон кезектеринге турбаадым. Салчап тур боор сен
Чок анаа серезна чаданадан таныжын ол чеве чүгле шынын бижип көрем
Пентагонда кылаштап бар чыдар чордун аа пешахотка аан пяттница кежезинде 21шак үезинде бир оол биле
Шынын бижирге бергедер сен Ай-кыс
Ообокта, допустим корген др сен? И что? Тебе какое дело? Я твоя жена?сестра? Тетя? Несуйся туда куда не просят.
Мындаа кайы хүн эзирик чоруп чоруур чораан сен канчап эзирип каан чорурун ол
Экии Ай-кыс номеринерни октап беринерем силер биле найыралдажыксап тр мен иин
Үен даян подрушказы бар дп че бижип трба дапн сен
Подрушка кайда чел чок чедр ой авай,новая жизн сугде
Семирипкап тр сен
Дыкала мени кедеп эскерип чоруур шенил
Стенанда оглун бе? Оглун дыка улуг др а
Оглум др ийе
Сгдэ хеймер дунмам др
Оглум ышкаш дунмая шей
Аржаан сээ ынак чорду чоп ,чоп хулээп албас сен? Эптежип албас сен.
О боги, не надо мне про него тут писать
Тем более у него девушка есть,и походу новая жизнь началась. Кароче счастья ему. Не напоминайте мне его.
Улугсууну 18харлыг дээр арга чок
Кажан божуур дп планнап тр сен?
Хоорайга корген динь мн слерни дыка туранар улуг чорднар инь, жвачка кызырадп орар чордунар маршрутка иштинге
Не удивляйся всегда у всех ко мне первое впечатление *такое-туразы улуг*
Ынчарга мелеп турар шээй силер
Таныжынарны киирип каптынар бе?кады чурунар даа чок азы таныжынар чок бе?
Унчуп кииржипкаапкан бис. Счастье любит тишину. Чуруктарыввс бар. Просто вкага салыксавас.