Айнын Кызы была 18 сентября 2018 г. в 12:26

280 ответов 7 подп. 1 нрав.

Айнын Кызыбыла 18 сентября 2018 г. в 12:26

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
экии, черле чан чедер берге дыр силер аа? таныжынар кайыын?
экии, ну кому как. Тыванын бир чараш кожуунундан оон дыннапкаар силер
Кандыг кончуг бодуун кисен, чугалажыырга безин дыка аянныг
Чууге отказтап шыдавас сен? Что можешь сразу согласится и поехать?
Чуге айтырыгларга харыылавайн тр силер?
Орустап дка кончуг клдыр майтанывээр чордунар иле
Таныжынап р друзьянарда бар бе? И как еготзовут
Сен дээш сагыш човар чоруур кижин бар бе?
Мындаа Аржаан биле кылаштап чоруур даа сен чугалашпайн барган мен даа сен
аавогда кыштапдаа чораййла мен сенээ чуу аан
Сени сонургар болгаш айтырып орарым олдиин шынын харылам,ак чеве куу чеве чувур кедип алган
Кара чувурлуг турдум и вобще пентагон кезектеринге турбаадым. Салчап тур боор сен
Экии Ай-кыс номеринерни октап беринерем силер биле найыралдажыксап тр мен иин
Үен даян подрушказы бар дп че бижип трба дапн сен
Подрушка кайда чел чок чедр ой авай,новая жизн сугде
Семирипкап тр сен
Дыкала мени кедеп эскерип чоруур шенил
Стенанда оглун бе? Оглун дыка улуг др а
Оглум др ийе
Сгдэ хеймер дунмам др
Оглум ышкаш дунмая шей
Аржаан сээ ынак чорду чоп ,чоп хулээп албас сен? Эптежип албас сен.
О боги, не надо мне про него тут писать
Тем более у него девушка есть,и походу новая жизнь началась. Кароче счастья ему. Не напоминайте мне его.
Улугсууну 18харлыг дээр арга чок
Кажан божуур дп планнап тр сен?
Хоорайга корген динь мн слерни дыка туранар улуг чорднар инь, жвачка кызырадп орар чордунар маршрутка иштинге
Не удивляйся всегда у всех ко мне первое впечатление *такое-туразы улуг*
Ынчарга мелеп турар шээй силер
аранарда бузурел улуг дыр аа, амдаа чугаалажып чоруур дээрге
он мой. ты 3ий лишний. хватит бегать за ним. ыядынчыг ээс тыр бе эй
Да забирай, если сможешь бергедепле турар сен.нахуя он мне нужен
фууу покрасила волосы на черный зачем? тебе не идет
ой ой не устраиваю так не смотри на меня вдруг ослепнешь
ддозупкаш улаштыр ооренир бе
слишком гордая из-за того что часто обижали да?
с детства папа учил быть гордым. ни смотря ни на что.
акдовурака сени кордум ии чурек оорлар уруг чордун ийе, заявка октаарга даа хулээвес таныштыг шээй силер
опеян кайы хире апарды?
:) хаа опея чок диинь мен, сама ребено