Ваш вопрос
анонимно
Мебельный чанынга бир оол биле сени кордум ол бе таныжын, ол бедик тайгыр сени унуп чадап турунда артындан ундур идипкен russia бортуг оол
Ийе,Хааа дыкала эскеричел др сен аа