Чинчи Кидалова была 14 час. назад

Айтырынаар че) ☺️

27 ответов 0 подп. 8 нрав.

Чинчи Кидалова была 14 час. назад

Айтырынаар че) ☺️

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Таныжып алам чэ?
Агаарлаалам чэ бир хун дэк чаптанчыг бооп тур сен коруп турарымга)
Санта ЛЮЧИАААААААА
Буруулуг болдум Чинчи шупту чуве дээш
Арголик барыскап тур сен бэ?
Чоп 4 шакка дээр удувайн турганын ол?!
Чуудр таныш коружун бар жэ?
Чурумалдыг чуртталга... Таныш чок деп корем...
Каковы ваши цели на этот год?
Мени манап тур сен бе
Чуу хире чоруп тур сен че?)
Сактып тур мен пездюк
Берге уруг чордун ийе)!
а помнешь как я тя топил?))
Экии сактып тур меен
кым дыр мен харёк ? ынак мен .. ам сен??????
Чуге ндг чаптанчыг болган кисен ой?
Чежэээ... Чудек диин мен... Но спасибо)))
Дэк чарбак дин сен эй
Экии,таныш-коружунер бар бе?