Damyrak Kertikpen была 22 час. назад

Спрашивай: D

Damyrak Kertikpenбыла 22 час. назад

Спрашивай: D

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Дек менээ уруг чордун ле.Таан сени корбес дыр мен иин
Чапаанчыг уруг дирсен.Мээн чурээм аартып калдын!!!!
Пхахаха,чурбан чо нахуй дорзуйерген бодун оору шаштынма пасан вид чок сен хD
мени сенээ ынак деп билип чор сенбе ан Дамырак?
Личкан ажыдывалам иним
Таныжаалам,азы ол-даа хей боор бе?
Ынакшээрдим
Личкан ажыдаалам